Tema: Covid-19 og arbejdsmiljø på kontorer

Covid-19 berører kontoransatte i både det offentlige og det private, og mange er blevet hjemsendt i flere omgange. Det forstyrrer det daglige arbejde og belaster de faglige og sociale fællesskaber. Her kan du få gode råd til ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen, læse om gode erfaringer fra andre arbejdspladser og meget mere.