Skema til APV om covid-19 på kontorarbejdspladser

I kan bruge det enkle apv-skema til hurtigt at tage temperaturen på arbejdspladsen: Hvilke udfordringer og risici ser vi i forbindelse med epidemien? Hvad lykkes vi godt med? Hvad er der brug for, at vi gør nu?

Brug skemaet på fx et personalemøde. Eller tag en runde på arbejdspladsen og bed de ansatte svare. Gør det jævnligt - situationen kan ændre sig.

Tre fokuspunkter

Overblik: Hvordan er situationen overordnet? Bliver de gode rutiner omkring hygiejne og reduktion af smitterisiko fastholdt? Eller er der noget, som I kan gøre bedre? Se både på de fysiske og de psykiske forhold på arbejdspladsen.

Opmærksomhed: Sker der forandringer, som kan ændre risikobilledet? Er der nogen, som er bekymrede for at smitte eller blive smittet? Er der opgaver, som kalder på ekstra instruktion? Er der nogen, som oplever, at de er for meget på eller omvendt er isolerede pga. alenearbejde eller hjemmearbejde?

Opfølgning: Følg løbende og dagligt op på aftaler, ændrede arbejdsgange og opgaver mv. Er der grund til at justere noget? Er problemet forandret eller forsvundet? Er der andre eller nye arbejdsmiljøproblemer, som kræver opmærksomhed?

Temaer til overvejelse

Inden I går i gang, kan I overveje, om der er særlige forhold, som I skal fokusere på. Det kan fx være:

  • Løser I nye/andre opgaver end før epidemien?
  • Har de ansatte forskellige opfattelser af risiko ved forskellige arbejdssituationer (fx frygt, afvisning, ligegyldighed)? Hvordan kan vi arbejde med det?
  • Har de ændrede kontaktformer for de ansattes kontakt med kunder / borgere betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø - fx risiko for konflikter?
  • Er der nye/andre forventninger til fx opgaveløsning, ledelsens støtte og opbakning, feedback, kommunikation, håndtering af følelsesmæssige krav, arbejdstid/fritid osv?
  • Er der nye fysiske eller psykiske arbejdsmiljømæssige konsekvenser af alenearbejde/hjemmearbejde/distancearbejde under epidemien?

Senest revideret den 27. september 2021