Ledelse og organisering af det forebyggende arbejde

Digitaliseringen åbner muligheder for et bedre arbejdsliv, men den kan også føre til nye belastninger, som I bør håndtere i fællesskab. Tydelig ledelse og godt samarbejde er afgørende for, at I kan udvikle en god kultur omkring ergonomi og forebyggelse.