Tema: Fem anbefalinger om god ergonomi ved skærmarbejdspladsen

Stadig flere arbejdsprocesser digitaliseres. Mobile og bærbare enheder udvisker grænsen mellem kontoret og omverdenen. Arbejdet organiseres på nye måder. Og stadig flere jobfunktioner løses ved skærmen. Hvad betyder det alt sammen for arbejdsmiljø og ergonomi?