Stærkere sammen - Brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab
Hent Stærkere sammen
Del: - -

Ledelsen bør gå i spidsen for godt arbejdsmiljø

Trods selvledelse og flade strukturer er lederen afgørende for, at arbejdspladsen formår at skabe engagement og opbakning om et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det handler bl.a. om at ændre kulturen på arbejdspladsen.

Lederen har en formel og vigtig rolle i arbejdsmiljøgruppen og det forebyggende arbejde på arbejdspladsen. Denne opgave er ikke bare et lovkrav - den er også en klog strategisk prioritering.

Både forskningen og de praktiske erfaringer fra arbejdspladserne viser klart, at ledelsen og ledelsens engagement er en væsentlig forudsætning for, at nye initiativer til styrkelse af arbejdsmiljø og trivsel får succes.

Respekt, medinddragelse og vedholdenhed

I arbejdet for et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø er det ledelsens opgave at sætte de overordnede rammer og sikre en balance mellem arbejdspladsens mål og respekten for den enkelte medarbejders private liv.

  • Respekt for den enkelte: Nogle medarbejdere ønsker ikke at deltage i fx træning eller sundhedsaktiviteter på arbejdspladsen. Det skal respekteres.
  • Medinddragelse: Indsatsen får størst effekt, når der er tæt dialog og samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere omkring fastlæggelse af mål, metoder og aktiviteter. Det gælder fx omkring indsatser, som sigter mod at reducere sygefraværet.
  • Påvirk kulturen: Det er en opgave for ledelsen og hele arbejdspladsen at skabe en kultur, der fremmer gode arbejdsrutiner. Sæt tydelige mål for, hvilken kultur I gerne vil have - og følg op jævnligt på møder, trivselsmålinger osv.
  • Vedholdenhed: Det kræver tid og vedholdenhed at skabe et godt arbejdsmiljø. Det er ledelsens opgave at sikre, at indsatser for at styrke arbejdsmiljøet er solidt forankret i arbejdspladsens strategi og planlægning.

Sygefraværet er lavere, når arbejdsmiljøet er godt

De kontante fordele ved at sikre arbejdsmiljøet er blandt andet beskrevet i en minihvidbog fra 2012, ”Arbejdsmiljø i et toplederperspektiv”. Hvidbogen er udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Industri.

Hvidbogen kommer ind på, hvordan sygefraværet påvirkes af arbejdsmiljøet. En undersøgelse blandt 1.728 ledere viser for eksempel, at virksomheder med godt arbejdsmiljø sparer fire sygedage om året pr. medarbejder i forhold til virksomheder med dårligere arbejdsmiljø.

Og der er plads til forbedringer. 40 pct. af det samlede fravær kan elimineres, hvis arbejdsmiljøet bliver lige så godt alle steder, som de bedste steder i dag.

Indretning, træning og variation

På kontorområdet er der evidens for, at bedre indeklima, trivsel og psykisk arbejdsmiljø kan forbedre produktiviteten.

I forhold til smerter i muskler og led har en hvidbog fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 2008 set på sammenhængen mellem "Sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær.

Den konkluderer blandt andet, at indflydelse på indretningen af arbejdspladsen, variation i arbejdet og fysisk træning kan mindske sygefraværet.


Senest revideret den 31. august 2021