Stærkere sammen - Brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab
Hent Stærkere sammen
Del: - -

Styrk jeres samarbejde for et godt arbejdsmiljø

Forebyggelsen af gener ved skærmarbejde lykkes bedst, hvis både ledelse, arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere samarbejder om opgaven. Hent metoder og værktøjer her.

De gener og smerter, som kan opstå i nakke skuldre og led som følge af arbejdet ved skærmen, er en del af det arbejdsmiljøfaglige begreb muskel- og skeletbesvær, MSB.

God forebyggelse af MSB handler både om, at hele arbejdspladsen arbejder sammen, og om at I ser bredt på de mulige årsager til, at der kan opstå problemer.

Både fysiske og psykiske faktorer

Forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem MSB og faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Derfor bør indsatsen mod MSB være flerstrenget og omfatte psykiske og sociale faktorer sammen med den traditionelle ergonomi.

Video: Hør seniorforsker Marie Birk Jørgensen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø give sit bud på et godt samarbejde om en flerstrenget indsats (1 min.).

Metoder og værktøjer til brug i forebyggelsen

  • Forebyg muskel- og skeletbesvær: En strategisk metode. Et metodehæfte og seks konkrete værktøjer til at gøre forebyggelsen mere systematisk og effektiv - med afsæt i årshjulet og de data om arbejdsmiljøet, I allerede har. Værktøjet er udviklet i social- og sundhedssektoren, men metoder og tilgange kan sagtens tilpasses og anvendes i andre brancher.
  • Tag snakken - bryd vanerne: Et dialogværktøj og en tilhørende vejledning, som kan fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen. Altså jeres vaner, værdier, rutiner og måderne, I udfører jeres arbejde på. Værktøjet tager afsæt i fire elementer i forebyggelsen: Kroppen i kerneopgaven, arbejdsfællesskabet, de bærende strukturer samt det strategiske blik.
  • På forkant: Inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen. En bred vifte af konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Første del handler om aktiv inddragelse af medarbejderne i forebyggelsen. Anden del handler om at styrke det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt.

Senest revideret den 26. april 2021