Forebyg smitte med covid-19: Metoder og værktøj til arbejdspladsen

Ledelse og arbejdsmiljøorganisation har en vigtig rolle i at ruste arbejdspladsen til at forebygge smitterisiko. Det handler bl.a. om at sætte forebyggelsen i system og udnytte viden, erfaringer og metoder, som har vist sig effektiv på andre arbejdspladser. Se metoder og værktøjer her. Siden vil løbende blive opdateret.

1. Forebyg smitte med håndvask og håndsprit

I forebygger smittespredning via hænderne gennem håndvask og hånddesinfektion. Arbejdspladsen skal sikre, at alle har adgang til nem, hurtig og god håndhygiejne, dér hvor de har behov for det. I skal desuden sikre, at håndhygiejnen er så skånsom som mulig.

Videncenter for Allergi mener ikke, at hyppig afspritning af hænderne med en håndsprit med glycerol har en negativ virkning på arbejdsmiljøet. Derimod kan hyppig håndvask med sæbe give eksem og hudgener.

Kampagnefilm - Bliv ved med at spritte af! Virus er her stadig

2. God rengøring forebygger smitterisiko

Covid-19 stiller helt nye krav til rengøring og hygiejne på arbejdspladsen. Medarbejdere, som normalt ikke deltager i rengøringen, har nu fået en vigtig opgave ift. at stoppe smitte. Det betyder, at de skal instrueres og oplæres i de nye opgaver.

  • Lav klare retningslinjer for hygiejne og rengøring. Sørg for, at både rengøringspersonalet og de øvrige medarbejdere får den nødvendige oplæring og instruktion og ved, hvad der bliver forventet af dem.
  • De nødvendige værnemidler skal være tilgængelige for alle – fx håndsprit, handsker og masker, ligesom der bør benyttes en god håndcreme uden allergener.
  • Inddrag arbejdsmiljøgruppen, rengøringspersonalet og de øvrige medarbejdere aktivt i overvejelser og løsninger. Det giver bedre beslutninger og stærkere ejerskab.

På mange arbejdspladser vil det desuden være en rigtig god idé at inddrage kunder og brugere i opgaven med rengøring og god hygiejne, hvis det er muligt. Det skaber fælles opmærksomhed og letter rengøringsopgaven.

3. Vejledninger og information til kontorarbejdspladser

Arbejdstilsynet har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder kontorarbejdspladser i den private sektor i smitteforebyggelse. De vigtigste pointer er:

4. BFA'ernes materialer om covid-19:

BFA Kontor har en side med bl.a. gode råd til ergonomi ved hjemmearbejdspladsen. Læs mere her.

BFA Velfærd og offentlig administration har et samlet tema om covid-19 med bl.a. råd, anbefalinger og materialer til brug for ledelse og arbejdsmiljøgrupper. Se temaet her.

Denne side vil løbende blive opdateret.


Senest revideret den 11. januar 2022