Hjælpespørgsmål omkring ergonomi og digitalisering

Arbejdspladsen kan bruge disse hjælpespørgsmål til at bevare et tidligt fokus på ergonomi i forbindelse med digitaliseringsprojekter. Listen er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Hanne Mølgaard. Den vigtigste viden er, at listen ikke er udtømmende, men en hjælp til inspiration, så det er muligt at komme på rette vej i forhold til tankegangen.

Inventar og indretning:

 1. Design, udformning af redskaber og lysforhold:

Hjælpespørgsmål:

 • Er der mulighed for at ændre stillinger ved funktionen?
 • Kan udstyret flyttes rundt – for eksempel bruges af både højre- og venstrehåndede?
 • Er der tilknyttet ny skærm, og kan den justeres tilstrækkeligt i højden?
 • Er der indført touchskærm, hvor der skal trykkes hårdt? Reagerer skærmen optimalt?
 • Er de knapper, der skal betjenes, store nok, og hvordan er de placeret?
 • Er der højt eller lavt tastatur?
 • Hvor hårdt skal der trykkes på knapper?
 • Er det muligt at anvende genvejstaster?
 • Skal der arbejdes på mindre udstyr? Generelt bør arbejdspladsen tænke på, at jo mindre det anvendte udstyr bliver – for eksempel iPad eller andre håndholdte devices – jo flere udfordringer kan det give i forhold til ergonomien. Afprøv derfor forskellige design, inden noget bliver besluttet.
 • Kan arbejdsbordet justeres fra siddende til stående i forhold til den nye funktion?
 • Er arbejdsbordet stort nok til det udstyr, der skal benyttes? Det kan være i forhold til armlængde og betjening af mus.
 • Er der plads under bordet til gode arbejdsstillinger for benene?
 • Er der tilknyttet en håndscanner eller andre nye arbejdsredskaber, hvor håndstillingen er skæv?
 • Er det muligt at bruge hele hånden og armen og ikke kun tommelfinger eller pegefinger?
 • Er arbejdet statisk eller dynamisk? (For eksempel kan fingerklik med en finger i lang tid give statisk arbejde i hånden).
 • Er der mulighed for at skifte mellem forskelligt indtastningsudstyr?
 • Skal der flyttes ting for at komme om bagved udstyret ved behov for ændringer?
 • Er der støj i forbindelse med udstyret, der kan give spændinger?
 • Er der varme i forbindelse med udstyret?
 • Er der lysreflekser i skærmen fra lyskilder som lamper eller dagslys, så synsergonomien bliver udfordret?
 • Kan lyset i skærmen reguleres nok, eller er skærmen for mørk, så synsergonomien bliver udfordret?
 • Skal man kigge eller sidde skævt for at kunne se teksten på en eventuel skærm – for eksempel på grund af sollys eller andre lysforhold?

Organisering af arbejdet:

 Hjælpespørgsmål:

 • Skal den nye opgave udføres indenfor et tidsvindue, og hvad betyder det?
 • Er softwaren bygget logisk op, så man undgår mange klik?
 • Er det muligt at ændre softwaren løbende?
 • Er hastigheden i de enkelte digitale processer fornuftige, så man ikke hænger fast og ikke kan komme videre med andre opgaver?
 • Er tidsforbruget på opgaverne realistisk i forhold til den tid, der er tildelt til opgaven?
 • Er det muligt at have indflydelse på planlægning af de nye processer?
 • Er de nye processer tidsafhængige, og hvad betyder det?
 • Kan den ansatte bruge hele kroppen?
 • Medfører den nye digitale proces, at den ansatte skal trykke 20 gange på en knap fremfor én gang?
 • Undgå, at der opstår nyt ensidigt genarbejde, ved at sikre variation i arbejdet. Her er det vigtigt at kigge på, om den ansatte tidligere har haft variation i forhold til papirarbejde, men hvor digitaliseringen kan betyde, at der kun skal klikkes på knapper uden anden variation.

Denne artikel er en del af et tema om digitalisering og ergonomi. Find overblikket over temaet her.


Senest revideret den 24. november 2020