Del: - -

Teknologien effektiviserer og udmatter os

Zoom, Teams, Skype og andre digitale mødeplatforme kan være meget effektive. Du behøver ikke bevæge dig fra sted til sted for at deltage i forskellige mødet, så du kan praktisk talt gå det ene til det andet uden overgang. Men de påvirker din hjerne, hvis du holder møder dagen lang uden pauser. Læs her hvordan, og hvad I kan gøre.

Digitale mødeplatforme kan være meget effektive: Du behøver ikke bevæge dig fra sted til sted for at deltage i forskellige mødet, så du kan praktisk talt gå det ene til det andet uden overgang. Men prøv lige og se, hvad det gør ved din hjerne, hvis du holder møder dagen lang uden pauser:

Figur 1: Analyse af betabølger ud fra EEG-målinger af hjerneaktivitet hos 14 forsøgspersoner. Den ene gruppe deltog i fire møder uden pauser. Den anden gruppe deltog i fire møder med små indlagte pauser mellem møderne. Forsøget viste, at mængden af betabølger i hjernen, som forbindes med stress, steg gradvist blandt de forsøgspersoner, der havde møder booket helt op ad hinanden. Modsat forblev mængden af betabølger lavt og stabilt for de deltagere, der havde indlagte pauser mellem møderne. 

Kilde: Microsoft 2021 Work Trend Index.

 

Du bliver stressset eller med en ny betegnelse bliver du digitalt udmattet. På engelsk bruges betegnelserne tech fatigue eller digital fatigue.  De dækker over den udmattelse, som har ramt mange ansatte som følge af den øgede brug af teknologisk kommunikation, som prægede nedlukningerne i corona-perioden. Og som vi har taget til os og med os efter, at vi igen kan møde op på arbejdspladsen.

Overordnet skyldes udmattelsen det påtrængende og hastigheden i det digitale arbejde. Når vi mødes i virkeligheden, giver det vores hjerner en chance for at opfatte tonefald og kropssprog og bruge det til at forstå meningen med det, den anden siger. I e-mails, chat og virtuelle møder er der et større gab mellem det, vi prøver at kommunikere, og det som personen i den anden ende forstår. Og dette gab er en risikofaktor i forhold til stress, angst og nedsat engagement hos medarbejderne.

Kilde: Microsoft 2021 Work Trend Index. https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index

Gode råd mod digital udmattelse

Digital udmattelse skyldes grundlæggende, at vi sidder for meget foran skærmen og effektiviserer vores hjerne mere, end den kan følge med til.

  • Undgå at holder flere møder efter hinanden uden pauser. Overvej en regel om minimum 15 minutters afstand mellem møder.
  • Hold kortere virtuelle møder.
  • Variér de længere virtuelle møder med små pauser, individuel refleksion eller walk and talk to og to over telefonen.
  • Undlad at holde virtuelle møder om emner, som burde diskuteres ansigt til ansigt, fx hvis der er mange følelser involveret.
  • Sørg for at mødes fysisk ind i mellem: Vi bliver relationelt afkoblede og derved får sværere ved at afkode hinandens signaler, når vi ikke mødes jævnligt. Det kan føre til flere misforståelser og mere anstrengende kommunikation.
  • Ser på jeres e-mail-kultur. Sender I fx ureflekteret cc til kolleger og ledere? Sender I e-mails i situationer, hvor I burde tale sammen i telefon eller ansigt til ansigt?

Senest revideret den 28. oktober 2021