Del: - -

Dialogspørgsmål til delearbejdspladser

Med dette dialogværktøj får ledelse, MED eller arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalg forslag til dialogspørgsmål om væsentlige problemstillinger inden indførelse af delearbejdspladser.

Formål: At få dialog om væsentlige problemstillinger inden indførelse af delearbejdspladser
Målgruppe: Ledelsen og MED eller arbejdsmiljøorganisationen & samarbejdsudvalget
Situation: Fx et møde i MED eller arbejdsmiljøorganisationen & samarbejdsudvalget. 

Spørgsmål til dialogen

 • Hvad er hovedformålet med at indføre delearbejdspladser? Spare udgifter, få plads til fællesfaciliteter, nedbryde siloer eller andet?

 • Er øget hjemmearbejde en forudsætning for delearbejdspladserne?

 • Skal alle have delearbejdspladser eller er nogen fritaget? Er alle jobfunktioner velegnede til delearbejdspladser?

 • Hvordan skal medarbejderne inddrages?

 • Erfaringerne viser, at en del medarbejdere har svært ved at undvære deres faste plads. Hvordan vil I skabe tryghed i forandringen for dem?

 • Hvordan vil I imødegå de ergonomiske udfordringer, som delearbejdspladserne medfører, når høje og lave skal bruge samme borde og stole? Og hvad med de individuelle tastaturer, mus og evt. andre hjælpemidler?

 • Hvilke erfaringer fra corona-perioden kan I inddrage i overvejelserne?

 • Hvornår er det rigtige tidspunkt? Er der andre forandringer eller store projekter, som skal overstås først?

 • Hvem skal kommunikere om projektet? Topledelsen eller de lokale ledelser?

 • Hvordan kan I sikre, at den enkelte medarbejder er klar over formålet og hvilke krav ændringen stiller til dem?

 • Vil det give mening at starte med et pilotprojekt og lære af det, inden hele arbejdspladsen skal forandres?

 • Hvordan vil I møde frustration og usikkerhed? Skal der være mulighed for at komme af med den?

 • Skal alle dele alle arbejdspladser eller skal kontoret deles op i hjemmezoner for afdelinger eller teams?

 

Læs mere: Farvel til de faste pladser?


Senest revideret den 31. maj 2022