Del: - -

Øvelse 3: Stå-op møder

Få bevægelse ind i din arbejdsdag – på en nem, sjov og anderledes måde sammen med dine kolleger. Øvelserne er lette og kræver hverken omklædning, høj puls eller baderum. Stående møder bryder med det stillesiddende arbejde og skaber variation og dynamik. Book et stående møde, så kollegerne er forberedte. (0:50 min).

Hvorfor holde stående møder?

  • Risikoen for hjertekarsygdomme, diabetes og overvægt formindskes.
  • Du forbrænder mere ved at stå op. Fx svarer tre timers stående arbejde om dagen til 30.000 kalorier om året (eller syv maratoner).
  • Stående møder kan være med til at skabe mere dynamik i møderne og forkorter samtidig disse.

Sådan gør I

  • Book dine kolleger til et stående møde.
  • Hold mødet kort. Aftal en fast dagsorden og udnævn en mødeleder.
  • Rejs jer op ved møder, der trækker ud, således at I står op den del af mødet, hvor tiden er overskredet.
  • Overvej ved indkøb af nye møbler, hvordan I kan tilgodese stående møder, fx ved køb af høje caféborde.

Plakat: Stå op møder

Brug plakaten til at notere, hver gang I har udført haft et stående møde. Plakaten kan hænges op på jeres arbejdsplads eller sendes ud til jeres kollegaer.

Hent plakaten her


Senest revideret den 17. maj 2021