Del: - -

Case: Et dejligt nyt hus med indbyggede kompromiser

Danske Bank har samlet alle koncernens afdelinger i Odense i et nyt regionshovedkvarter midt i centrum. Rigtig meget i huset er lykkedes godt - men der er indbyggede kompromiser i forhold til arbejdsmiljøet.

"Det er et fantastisk hus. Men vi sidder tæt. Sådan lyder en af gennemgående kommentar, når man taler med de ansatte i Danske Banks nye hovedsæde på Albani Torv midt i Odense. Her er alle koncernens afdelinger inden for privat- og erhvervsbanking, realkredit, forsikring og ejendomssalg blevet samlet på én adresse, hvor godt 130 mennesker arbejder hver dag.

Det nye hovedsæde blev indviet i 2018 efter to års omfattende ombygning. Målet har været at skabe et åbent og indbydende hus, som samtidig understøtter nye arbejdsformer og en større fleksibilitet i arbejdsdagen, forklarer områdedirektør Steen Møller Hansen, som sammen med husets samlede ledelse har spillet en central rolle i hele byggeprocessen.

En anden arbejdskultur

"Vi ønsker at fremme en arbejdskultur, hvor man ikke sidder ved sit skrivebord hele dagen, men trækker ud i nicher, sofagrupper, møderum og stillerum for at tale med kunder og kolleger, have skype-møder eller for at fordybe sig i en opgave", forklarer han.

"Det giver helt klart vores kunder en bedre oplevelse, men det kræver nok også en kulturændring og en anden måde at arbejde på. Det tager tid at vænne sig til husets muligheder", tilføjer han.

Akustik og luftkvalitet i top

I hele byggeprocessen er der tænkt meget på arbejdsmiljøet, og rigtig meget er lykkedes: Akustikken er forbilledlig overalt i huset. Trods de store glasarealer i taget er indeklimaet helt i top, og klimastyringen stod sin prøve i den glohede sommer i 2018.

Ved skrivebordene kan kontorstolene løftes ekstra højt og indbyder til, at man arbejder både siddende, stående og halv-stående. Alle har trådløse headsets med indbygget støjreduktion og mulighed for at høre musik. Ved de åbne kontormiljøer er der nicher og mødesteder og rækker af små lydtætte kabiner og mødelokaler, medarbejderne kan trække ind i.

Forstyrrelser i hverdagen

De gode intentioner anerkendes af de ansatte, og der er stor ros til især akustik og indeklima, og til de mange små rum og muligheder for fleksibilitet.

"Men forstyrrelser er en belastning, fordi vi sidder tættere, end vi gjorde før. Det er ikke alle, som trives lige godt ved at sidde tæt i åbne kontorer, og vi skal også vænne os til nye 'leveregler' fx om hvornår man går i stillerum og hvornår man kan gå rundt i rummet og tale i sit headset", siger privatrådgiver Carsten Jørgensen.

Hans kollega Birk Andersen supplerer: "Man kan ikke altid bruge stillerummene, bl.a. fordi man ikke kan tage sine to skærme med. Omvendt betyder den nye funktionsopdeling i huset, at kunderne ikke kommer herind i det åbne kontor. Det er blevet et 'lukket værksted', hvor vi kun kan forstyrres af hinanden - ikke af anden trafik i rummene".

Nødvendige kompromiser

Steen Møller Hansen erkender, at der er indgået kompromiser, fordi der ikke har været ubegrænset plads til rådighed.

"Vi har bevidst søgt efter en god balance for såvel kunder og gæster, som for vores medarbejderne. Samlet har vi fået nogle fantastiske rammer, som i forhold til medarbejderne  er understøttet med bl.a. teknologi, hjælpemidler, god indretning og fleksibilitet i arbejdet", siger han.

Tema: Ergonomi ved de nye skærmarbejdspladser

Denne artikel er del af et tema om de ergonomiske følger af de nye it-systemer, tablets og fleksible arbejdsdage, som er en del af en moderne kontorarbejdsplads. Læs alle artiklerne her:


Senest revideret den 03. april 2020