Indretning og ergonomi: Erfaringer, værktøjer, regler og anbefalinger

Arbejdspladsens indretning har stor indflydelse på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ved skærmen. God og gennemtænkt indretning kan være med til at forebygge fysiske gener og smerter af arbejdet ved skærmarbejdet. Læs om erfaringer, værktøjer, regler og anbefalinger her.