Del: - -

Trivsel og god ergonomi i kunde-, kontakt og callcentre

BFA Kontor sætter i et nyt materiale fokus på arbejdsmiljøet i kunde- og callcentre. De ti temaer bliver behandlet på to sider og kan downloades og printes efter behov.

Introduktion til materialet

Arbejdet i et kundecenter består normalt primært i at besvare telefoniske henvendelser fra kunder, men kan også omfatte besvarelse af mails eller varetagelse af chatfunktion. I et callcenter ringer medarbejderne typisk ud til eksisterende eller mulige nye kunder for at opnå eller forstærke kundens engagement.

 • Kundecentre er typisk en selvstændig enhed i en større virksomhed, der yder service og ofte også mersalg til virksomhedens egne kunder. Kundeserviceopgaven kan også varetages af en virksomhed, som har betjening af andre virksomheders kunder som sin kerneopgave.
 • Callcentre er ofte selvstændige virksomheder, som ringer op til andre virksomheders eller organisationers kunder for at sælge et produkt eller abonnement, for at hverve et medlem eller indsamle et bidrag til en organisation, eller for at indsamle data i en undersøgelse. Salgs-, hvervnings- eller opinionsfunktionen kan også varetages af en særlig enhed i virksomheden eller organisationen.

Kunderne er oftest privatpersoner eller andre virksomheder (B2B), men kan også være kolleger i andre dele af virksomheden, fx i en omstillings- eller hotline-funktion.

Højt tempo og tæt målstyring

Arbejdsmiljøet i kunde- eller callcentret er ofte markant anderledes end i resten af virksomheden, men bliver i høj grad påvirket af beslutninger og handlinger i andre dele af virksomheden eller i de virksomheder, som de varetager kundeservice eller salg for.

Det er især vigtigt at have fokus på det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, der hvor arbejdet er præget af et højt tempo, en tæt målstyring, et højt støjniveau og begrænset indflydelse, variation og muligheder for udvikling. Personaleomsætningen og sygefraværet er ofte højt, og deltidsansatte eller vikarer udgør tit en stor del af medarbejderne.

Medarbejderne i kundecentre værdsætter det kollegiale fællesskab, og at de ikke har bunker liggende, når de tager hjem fra arbejde. Hjemmearbejde er blevet en mulighed for stadigt flere.

Ti materialer om trivsel

I materialet bliver der sat fokus på nogle af de forhold, som har særlig betydning for arbejdsmiljøet i kundecentre eller callcentre.

De ti temaer bliver hver behandlet på to sider og kan downloades og printes efter behov:

 1. Instruktion og oplæring
 2. Variation og indflydelse
 3. Udviklingsmuligheder
 4. Tidspres
 5. Målinger og performancekrav
 6. Svære kald og ubehagelige kundeoplevelser
 7. Salg
 8. Teknologi
 9. Ledelse
 10. Fysiske rammer, ergonomi og hjemmearbejde

Målgruppen er primært ledere og medarbejderrepræsentanter i kunde- eller callcentre.

Læs mere

Materialet baserer sig på den danske forskning, vi har i dag, suppleret med besøg hos og interviews med udvalgte kundecentre i 2022-23. Tak til ledere og medarbejdere, som har stillet deres erfaringer til rådighed.

Find forskningsresultaterne her:

Fakta om BFA Kontor

I BFA Kontor samarbejder Dansk Erhverv, HK Privat, DI, HK Handel, Lederne og Prosa om at sikre et godt arbejdsmiljø, og udgiver konkrete vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøproblemstilliner i form af branchevejledninger, fakta ark, værktøjer m.m.


Senest revideret den 22. juni 2023