Del: - -

Arbejdsulykker i trafikken og på farten

Trafikulykker og andre skader, som rammer på vej til og fra arbejde, er ikke arbejdsulykker. Men hvis du færdes i trafikken som en del af dit arbejde, er det en anden sag. Læs om forskellen og hvornår en ulykke er dækket af reglerne om arbejdsskadesikring her.

Hvis du snubler, vælter på cykel eller rammes af en bil på vej til eller fra arbejdet, sker ulykken i din fritid. Derfor er det ikke en arbejdsulykke og du vil ikke kunne få erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring.

Men hvis du færdes i trafikken eller andre steder som en del af dit arbejde, vil ulykken kunne anerkendes som en arbejdsulykke og vil dermed være dækket af reglerne om erstatning. Også hvis du er på vej mellem din hjemmearbejdsplads og fx et møde eller et andet ærinde på arbejdspladsen.

Transport som en del af arbejdet

"Forskellen er, om man var i gang med noget, der kan defineres som arbejde i arbejdsgiverens interesse, da man kom til skade, eller om skaden sker i fritiden uden sammenhæng med selve arbejdet", forklarer Mette Hjøllund Schousboe, der er chefjurist i Finansforbundet.

Hun peger på to eksempler på ulykker, som begge er blevet anerkendt som arbejdsulykker:

  • Eksempel 1: En medarbejder arbejder hjemme i sin bolig og kører ofte ud til møder. Han bruger ofte arbejdsgiverens kopimaskine, da han har forskelligt materiale, der ofte skal kopieres. På vej til arbejdspladsen, hvor han skal kopiere materiale, som han havde færdiggjort derhjemme, blev han kørt ned. Ulykken blev anerkendt.
  • Eksempel 2: En medarbejder var med i toget, der for nogle år siden forulykkede på Storebæltsbroen. Hun boede på Fyn og brugte togturen til at forberede sig på de møder, hun nogle gange om ugen skulle deltage i i København. Hun fik anerkendt ulykken som arbejdsskade.

"Det afgørende er altså, om transporten var en del af selve arbejdet. I tilfældet med togulykken var det afgørende, at den pågældende havde en aftale om, at transporten talte helt eller delvist med som arbejde", forklarer Mette Hjøllund Schousboe.

Husk god ergonomi

I en hverdag, hvor stadig flere kontoransatte arbejder hjemme en eller flere dage om ugen, er det vigtigt, at reglerne for sikkerhed og arbejdsulykker er kendt af alle.

Derfor kan arbejdspladsen og arbejdsmiljøorganisationen med fordel lave klare regler for, hvornår man færdes som led i arbejdet, og hvornår det er en del af privatlivet, samt udarbejde gode råd til sikker færdsel og god ergonomi ved transport af pc, arbejdspapirer og andre arbejdsredskaber mellem arbejde og hjemmearbejdsplads.

Det er fx en god ide at bruge rygsæk eller rullevogn ved transport af tunge byrder, mens det er en dårlig ide at bruge skuldertasker, som belaster ryggen og skulderen skævt.

Læs mere:


Senest revideret den 7. april 2022