Del: - -

Arbejdsulykker ved hjemmearbejdspladsen

Reglerne om erstatning for arbejdsulykker gælder også, hvis du arbejder derhjemme. I praksis er det dog sværere at få anerkendt en arbejdsulykke, hvis den sker ved hjemmearbejdspladsen. Læs hvorfor og find gode råd til, hvordan du håndterer risikoen.

Hvis du falder eller kommer til skade på anden måde, mens du arbejder ved hjemmearbejdspladsen eller på farten, kan det være sværere at få det anerkendt som en arbejdsulykke.

"Lov om arbejdsskadesikring gælder også, når man arbejder uden for arbejdspladsen som fx derhjemme, i sommerhuset eller under transport. Men i praksis kan vi se, at det er sværere at få anerkendt en arbejdsulykke, når den foregår uden for den faste arbejdsplads", siger Mette Hjøllund Schousboe, der er chefjurist i Finansforbundet.

Loven kræver nemlig, at det kan sandsynliggøres, at der er en årsagsforbindelse mellem ulykken og beskæftigelsen – og det kan være sværere at dokumentere, når man arbejder uden for arbejdspladsen, forklarer hun.

I sammenhæng med arbejdet

"Uklarheden opstår typisk, når ulykken ikke direkte kobler sig til arbejdet og et arbejdsredskab, fx i forbindelse med en pause, kaffebrygning eller transport", siger hun og nævner to sager om arbejdsulykker, som viser forskellen:

  • En medarbejder arbejdede ved en hjemmearbejdsplads i sin bolig. Uden for normal arbejdstid satte hun computeren til en omfattende edb-kørsel og forlod computeren for at sætte en vask over. Mens hun var i gang med dette, ringede arbejdsgiveren, og da hun løb til telefonen, faldt hun over en ledning til sin arbejdscomputer. Ulykken blev anerkendt, da skaden skete i sammenhæng med arbejdet.

  • Eksempel 2: En medarbejder arbejder hjemme og skal herfra til et eksternt møde. På vej ud af boligen falder medarbejderen over et stykke legetøj og pådrager sig en skade. Denne skade blev afvist som en arbejdsskade, fordi legetøj på gulvet ikke har sammenhæng med arbejdet.

"Det afgørende er altså, om den pågældende var i gang med noget, der kan defineres som arbejde i arbejdsgiverens interesse, da han eller hun kom til skade, eller om skaden skete som følge af forhold man selv var ansvarlig for", fortsætter hun Mette Hjøllund Schousboe.

"Forskellen er ikke altid krystalklar, og der findes stort set ingen retspraksis om arbejdsskader i forbindelse med hjemmearbejde endnu. Men vi må forvente, at de kommer, fordi mængden af hjemmearbejde er steget så massivt", siger hun.

Gode råd til hjemmearbejdspladsen

Mette Hjøllund Schousboe har en række råd til medarbejdere og arbejdspladser med meget hjemmearbejde:

"For det første bør man tage risikoen for arbejdsulykker derhjemme alvorligt. Arbejdsgiveren har ansvar for, at bord, stol og teknisk udstyr er ok, når en medarbejder ofte arbejder hjemme. Men man har også selv et medansvar for, at arbejdspladsen er 'sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt', som det hedder i loven – fx ved at sikre sig, at der ikke ligger ting på gulvet, man kan falde over".

"Arbejdsmiljøorganisationen har også en opgave med at sætte fokus på forebyggelsen, fx ved at udarbejde infomaterialer, tjeklister eller lignende. Vi går nu fra nødsituationen under covid-19 til en hverdag, hvor hjemmearbejde mange steder er blevet meget mere almindeligt, og så er det klogt at repetere, hvad der skal være i orden på hjemmearbejdspladsen", siger hun.

Hvis ulykken alligevel sker...

Hvis en medarbejder rammes af en ulykke derhjemme eller på farten som led i arbejdet, skal den registreres og anmeldes præcis som alle andre arbejdsulykker:

  • Arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen skal informeres.
  • Ulykken skal anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis den har medført fravær mindst 1 dag ud over dagen for tilskadekomsten.
  • Arbejdsmiljøorganisationen skal analysere sagen og tage skridt til, at lignende ulykker ikke sker igen.

"Man skal altid være omhyggelig med at beskrive omstændighederne omkring en ulykke. Særligt hvis den sker derhjemme eller på farten, er det vigtigt at kunne sandsynliggøre, at ulykken skete i forbindelse med arbejdet – ellers er den ikke omfattet af Lov om arbejdsskadesikring", understreger Mette Hjøllund Schousboe.

Læs mere:


Senest revideret den 17. august 2023