Del: - -

Program

 

09.00

Velkommen til konferencen v. branchefællesskaberne

  Hvorfor afholde en konference om Kontorarbejdets Arbejdsmiljø? Hør branchefællesskabernes visioner for området og deltag i
samtaler med de andre deltagere om jeres perspektiver på området.
09.20 Kontorarbejdet - usynligt og over det hele

 

Du kender udtrykket, ’at man ikke kan se skoven for bare træer’. Er kontorarbejdet den skov, vi ikke kan se, fordi kontorarbejdet er noget, vi alle har i en alle anden grad? Men taler vi om det samme, når vi siger ’kontorarbejdet’? Og vil det hjælpe at se kontorarbejdet, hvis vi kalder det callcenter, sagsbehandler, PA?

Disse spørgsmål vil to førende forskere afklare og gå i dialog om.

Ved Lektor Vibeke Harms Andersen, Institut for Filosofi og Læring, Aalborg Universitet

Ved Rikke Thomsen, ph.d., selvstændig konsulent og forsker, ARK, Arbejdsliv Rådgivning og Konsulentarbejde

Vibeke Harms Andersen giver billeder på kontorarbejdet og kontorarbejdets arbejdsmiljø. Vibeke deler arbejdet op i de facetter, kontorarbejdet typisk består af: borger- eller kundekontakt forskellige, backoffice, callcenter eller konsulentopgaver. Vibekes billeder giver en skitse af ligheder og forskelle – både i arbejdets karakter og i arbejdsmiljøet.

Rikke Thomsen vender vores blik om og ser på, hvorfor kontorarbejdet ofte bliver overset. Og hvordan kan man synliggøre kvaliteter og styrke fokus? Rikkes oplæg tager afsæt i hendes forskning om det administrative arbejdes særlige karakter – og hun har også blik for udfordringer og veje frem.

10.30

Pause

10.45

Bevægelse, pauser og restitution

 

Hvordan er kulturen på din arbejdsplads? Med afsæt i teori og praksis vil vi se på, hvorfor bevægelse er sundt, hvordan vi kommer i gang og holder indsatsen ved lige.

Bevægelse er sundt, men hvad skal der mere til for at vi for en arbejdsplads, som er sund, produktiv og leverer god kvalitet? Svaret er restitution. Det dækker begreber som fællesskaber, dialoger, variation og pauser.

Ved Jytte Tolstrup Jensen, projektleder og ergoterapeut, BFA og Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv

12.00

Frokost

12.30

Workshops

 

Vælg en af tre workhops:

  • Digital Chikane
  • Arbejdsfællesskaber
  • Digitalisering

13.30

Pause

13.45

Perspektiver på fremtidens kontorarbejde – også efter covid19

 

Hvordan ser fremtidens kontorarbejde ud? Hvordan balancerer vi mellem et fleksibelt arbejde og ensomhed?

Hvordan skaber vi bedre og mere robuste arbejdsmiljøer til at modstå fremtidige pandemier?

Disse spørgsmål og flere til vil vi få svar på i dette solide oplæg som bygger på data og evidens. Derudover diskuteres perspektiver på fremtidens kontorarbejde
blandt konferencens deltagere.

Ved Gitte Andersen, Global leder af Workplace management & Design SIGNAL / ISS

15.00 

Slut

Læs mere om konferencen her.


Senest revideret den 19. august 2022