Del: - -

Hvor er kontorarbejdet på vej hen?

I fremtiden vil kontorarbejdspladser blive indrettet på helt nye måder. Tidligere har vi fokuseret meget på en ”one size fits all”-indretning af kontorarbejdspladsen, men i fremtiden vil arbejdspladserne blive indrettet med mere differentierede tilbud, der er tilpasset den enkelte. Vi må erkende, at mennesker ikke er ens og derfor ikke har de samme behov, fortæller ekspert.

”De nye tendenser er, at vi i langt højere grad vil se forskellige og mere kreative kontormiljøer, som tager højde for de mennesker, der skal bruge arbejdspladsen. Det handler både om at tage højde for de arbejdsopgaver, der skal løses, og hvordan de løses bedst, men det handler også om at indrette arbejdspladserne ud fra de præferencer, det hele menneske har,” fortæller Gitte Andersen, global leder af SIGNAL.

Hun fortæller, at store globale virksomheder i udlandet allerede er i gang med de nye trends. Der er et stort fokus på at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og sikre, at de er produktive.

Ifølge Gitte Andersen ser indretning af kontormiljøer mere spraglet ud, når man kigger ind i fremtiden.

”I dag bliver kontormiljøerne ofte indrettet ud fra viden om arbejdsmiljø, men der arbejder mange typer af mennesker på en arbejdsplads. Hvis arbejdspladsen skal udnytte alles potentiale bedst muligt, er det vigtigt også at tage stilling til individuelle behov, ønsker og præferencer.”

Mennesker er farverige

”Medarbejdere er forskellige mennesker med forskellige behov, og derfor kommer der til at ske et opgør med ’one size fits all’ i fremtiden. Der er stor forskel på, hvad der skal til, for at folk har det godt og er effektive. Nogle vil høre musik, mens andre har brug for ro. Nogle har brug for at sidde på en måde, så de nemt kan sparre i de indledende faser af deres opgaveløsning, og andre har brug for, at mødeaktiviteter kan foregå i lukkede rum,” fortæller Gitte Andersen.

Hun påpeger, at næste generation har store forventninger til, hvordan arbejdspladsen bliver tilpasset deres behov. Og formålet er netop, at de skal kunne arbejde bedst muligt, være motiverede og udnytte deres fulde potentiale i opgaveløsningen. Gitte Andersen henviser til globale studier, som SIGNAL har gennemført med studerende på ni universiteter rundtomkring i verden, hvor otte supertrends særligt træder frem, når der skal indrettes arbejdspladser.

”Kortfattet kan man sige, at tendenserne handler meget om bløde faktorer. Ikke designet af arbejdspladsen som det første. Arbejdspladsen skal starte med at forstå de mennesker, der skal arbejde der, og sætte dem i centrum. I fremtiden vil kontorarbejdspladserne tilbyde flere muligheder, så forskellige typer af medarbejdere kan arbejde med deres opgaver på forskellige og individuelle måder,” fastslår Gitte Andersen og forklarer, at de hos SIGNAL typisk arbejder med seks overordnede arketyper for medarbejderprofiler.

”Vi arbejder med ’whole self personas’, som er en medarbejderarketypemodel, hvor vi kan indsamle data på det hele menneske, deres værdier og præferencer på en række parametre – og her er der seks overordnede arketyper, der hver især har en række individuelle karakteristika. Det betyder, at vi kan kvantificere de karakteristika i forhold til den enkelte arbejdsplads – og dermed sikre, at de oplevelser og servicer der bliver foreslået og indført på den enkelte arbejdsplads, også understøtter de individuelle behov hos medarbejderne.”

Innovativ fremtid

”Tendensen vil fremover være at kigge på de værdier, medarbejderne har: Hvad går de op i, hvad betyder noget for dem, og hvad har de brug for, så de kan løse deres opgaver på bedste vis? De ekstroverte medarbejdere synes måske bedst om at samles med kolleger over frokosten ved langborde, hvor de kan socialisere, mens de introverte hellere vil bruge frokostpausen til at lade batterierne op inden eftermiddagens møder. I fremtiden vil vi se arbejdspladser, der tilbyder flere forskellige muligheder i forhold til opgaveløsninger, sociale mødesteder, servicer som frokost og andre oplevelser,” fortæller Gitte Andersen.

”Det bliver i højere grad innovative kontormiljøer. Der vil være en ny tilgang til produktivitet, fordi det er meget forskelligt, hvad der gør den enkelte produktiv. En anden ting, vi også vil se, er et højere fokus på medarbejderoplevelser. Det kan være indenfor kultur, sundhed, kunst, sport eller mad. Måske kommer der en kendt gæstekok i kantinen, eller der bliver arrangeret yoga i pauserne. Tiltag, som på en implicit måde er med til at booste den enkelte samt tiltrække og fastholde medarbejdere. Arbejdspladsen bliver et fedt sted at arbejde, fordi der bliver taget hånd om hele medarbejderen.”

Tilhørsforhold skal skabes

”En af de vigtigste ting på en arbejdsplads er at føle, man hører til. Vi ved, at et socialt tilhørsforhold er en vigtig faktor for motivation, arbejdsglæde og også opgaveløsningen.

Tidligere har det været en gængs holdning, at hvis man havde den samme stol og det samme bord på kontoret, så var tilhørsforholdet automatisk sikret. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Det er klart, at det er nemmere at føle et tilhørsforhold, hvis man befinder sig blandt de samme mennesker, men man kan godt føle sig ensom på den samme kontorplads. Derfor skal arbejdspladsen bevidst tænke over, hvordan den skaber tryghed og gode fællesskaber blandt medarbejdere på kontoret, uanset hvordan det er indrettet,” fortæller Gitte Andersen.

”Det kan være fælles frokosttider, gode sparringsmiljøer, en god feedbackkultur, hvor man hjælper hinanden, fejring af succeser i det daglige, en drink efter arbejde eller en løbeklub. Hvis medarbejdere lærer hinanden at kende som mennesker bag den faglige uniform, opstår der ofte et dybere fællesskab, som gavner arbejdsmiljøet. Jo mere arbejdspladsen er med til at understøtte og facilitere fællesskabet, jo bedre tilhørsforhold får medarbejderne ofte – og jo mere spørger vi hinanden til råds om det, vi ikke selv ved noget om.

Ifølge Gitte Andersen vil der i fremtiden være mere fokus på at skabe en god arbejdspladskultur, der understøtter de individuelle behov hos medarbejderne. Der vil være mindre fokus på rigtigt og forkert og mere fokus på forskellige muligheder, og hvad folk kan sammen.

Vær med til at debattere, hvor kontorarbejdet er på vej hen på konferencen 'Kontorarbejdets arbejdsmiljø' 4. maj 2021.

Se programmet her.


Senest revideret den 07. september 2020