Brug nudging til at skabe mere bevægelse i hverdagen

Nudging er det diskrete skub - i modsætning til regler og løftede pegefingre. Hent inspiration og materialer til, hvordan I kan "nudge" hinanden til mere bevægelse i hverdagen.

Nudging er en metode til at påvirke menneskers adfærd i hverdagen. Det handler ikke om at manipulere folk - men om at give os det lille skub, som gør, at vi husker at gøre "det rigtige". Her kan I hente tre materialer, som kan hjælpe ledelse og arbejdsmiljøorganisation til at "nudge" til mere bevægelse.

1. STRÆK UD når du kan: Fem nudge til kontoret

Nudging-pakken "STRÆK UD når du kan" er et værktøj til at nudge folk til at bevæge sig mere på arbejdspladsen. Pakken består af et inspirationskatalog og fem konkrete nudge-redskaber med plakater, klistermærker, skilte mm.

De fem redskaber er lige til at implementere for fx arbejdsmiljøorganisa-tionen, og der er grundige instruktioner til hver af dem.

2. Nudging-guiden: Lav jeres egne nudges

Nudging-guiden er en praktisk guide til ledere og arbejdsmiljøgruppe om, hvordan I kan styrke både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø med nudging som omdrejningspunkt. 

Guiden giver en introduktion til de grundlæggende metoder bag nudging. Samtidig giver den forslag til, hvordan I kan inddrage hele arbejdspladsen i en proces i fire faser, hvor problemstillinger, ideer og løsninger udspringer af jeres egen dagligdag

3. Arbejdsmiljøkalenderen: 12 månedlige udfordringer

Arbejdsmiljøkalenderen er udarbejdet af BFA Finans og indeholder 12 ideer til, hvordan I på arbejdspladsen kan forebygge smerter i muskler og led. De 12 ideer er udformet som enkeltstående sider, I kan printe ud til opslagstavlen eller til den enkelte medarbejders eget brug.

4. Håndbog: Brug nudging til at undgå smitte

En ny håndbog fra Sundhedsstyrelsen giver inspiration og praktiske løsninger til, hvordan I kan fremme gode vaner og bremse smitten på kontoret ved hjælp af nudging. De bagvedliggende tanker (og en del af de konkrete råd og løsninger) kan også bruges, hvis I vil påvirke andre former for adfærd på kontoret. Det kan fx være for at skabe mere variation og bevægelse i hverdagen.


Senest revideret den 12. april 2021