Del: - -

10 ideer til et godt arbejdsliv ved hjemmearbejdspladsen

Når du ofte arbejder hjemme, kan du risikere at miste dit engagement og at føle dig ensom og afsondret fra fællesskabet med kolleger og arbejdsplads. Her er 10 ideer til, hvordan du kan styrke trivsel og arbejdsglæde ved hjemmearbejdspladsen - for dig selv og sammen med kollegerne.

Sæt grænser for arbejdsdagen

1. Skab "overgangsritualer": Indram arbejdsdagen, så du laver et mentalt og fysisk skel mellem arbejde og fritid. Tag arbejdstøjet på og gå en lille tur, når du møder ind - og gå en tur igen eller sæt høj musik på, når arbejdsdagen er slut.

2. Hold fast i din arbejdstid: Vent med at møde, til du plejer, selvom du ikke har transporttid. Bliv ikke længere ”på arbejde”, end du plejer. Brug den sparede transporttid til at forkæle dig selv med en ekstra pause, en god bog, en cykeltur. Eller ring til en ven eller et familiemedlem.

Indret et godt hjemmekontor

3. Din arbejdsgiver skal sørge for, at du har det rigtige udstyr til hjemmearbejdspladsen: Ud over den bærbare, bør du have en ekstra skærm, løst tastatur og mus.

4. Men du kan også selv gøre noget: Vælg et fast sted i hjemmet, hvor du altid arbejder. Gerne et sted, hvor døren kan lukkes, så du får arbejdsro. Prøv at indrette en "professionel arbejdsplads", så du føler, at du går på arbejde.

5. Overvej, om der er steder i dit hjem, hvor du ikke ønsker et kamera. Overvej, om der er arbejdsopgaver, du ikke ønsker at udføre derhjemme - fx svære samtaler eller faglige diskussioner.

6. Skab arbejdsro, hvis det er muligt. Både fysisk og mentalt. Støj og afbrydelser fra andre mennesker og digitale dimser gør det sværere at koncentrere sig, og man bliver lettere stresset. Kan du arbejde andre steder ind imellem? På en cafe, på biblioteket, i havestuen, i naturen?

Arbejdsrutiner og samarbejde

7. Skab variation i on-line møderne. Skift mellem oplæg med slides, uden slides, gruppearbejde i breakout-rooms, plenumdiskussioner, præsentationer af gruppearbejde, gåtursgruppearbejde (særskilt møde bookes med f.eks. 3-4 deltagere. Deltagerne logger på via mobil, tager headset på og går, imens de drøfter emnet). Brug hele tiden forskellige formater for fx fælles diskussioner: Man kan stille spørgsmål løbende, ræk hånden op, spørg i chatten etc.

8. Tid til fordybelse: Aftal fælles regler for arbejde/fritid og ro til fordybelse i temaet eller afdelingen. Kan I sikre 1-2 timers uforstyrret tid hver dag? Hvor I kan fokusere på koncentrationskrævende opgaver og ikke svarer på mails eller telefon?

9. Aftal faste "sociale rum", hvis I alle kan mødes. Fx faste morgenmøder, hvor I samler op på arbejdet on-line. Sæt tid af til smalltalk i starten af mødet – eller log ind på mødet et par minutter før, og tal med dem, der har gjort det samme.

10. Hold fast i de sociale relationer og fællesskabet. Spis frokost sammen 3-5 personer i jeres eget on-line møde. Fælles digital kaffepause med maks. fire andre fra teamet (man skal ikke være flere, for så flyder onlinesamtalen dårligt). Skift mellem grupperne, så alle bliver inkluderet i den uformelle snak, og alle får talt med alle over tid.

Artiklen er skrevet med inspiration fra bl.a. Kommunikationsforum og Signe Björk Lyck, Future Work Lab.


Senest revideret den 09. februar 2021