Del: - -

En arbejdsplads i bevægelse

Sæt gang i bevægelse og fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Med enkle øvelser og aktiviteter kan I være med til at øge trivslen og styrke det mentale velvære.

Det er på én gang oplagt og en kæmpe udfordring af få bevægelse ind i vores arbejdsdag.

Hæftet ”En arbejdsplads i bevægelse - Ideer til fysisk aktivitet på kontoret” giver inspiration til fysisk aktivitet, som er sjovt at gøre sammen, og som kan være med til at styrke sammenholdet på arbejdspladsen.

Inspiration i flere kategorier

Hæftet består af en lang række ice-breakers, sange, lege og andre øvelser, som I kan udføre sammen på arbejdspladsen.

  • Udfordringer, lege og sang: Udfordringer og lege kan være en god måde at få bevægelse ind på kontoret. Det kan være fx være bevægelsessange eller konkurrencer, der kan være mere eller mindre fysisk krævende.
  • Aktiviteter for kolleger, grupper og teams: I kan sætte liv og bevægelse i hverdagen ved at rykke ud af kontoret og lægge jeres møder og aktiviteter et andet sted. Eller I kan bevæge jer rundt på arbejdspladsen på nye måder.
  • Styrketræning og udstrækning: Når man sidder i den samme arbejdsstilling en hel dag, er det godt at få styrket muskulaturen. I hæftet er beskrevet nogle øvelser med træningsbold og med elastik.
  • Ice-breakers - med og uden bevægelse: Ice-breakere er små aktiviteter, som bryder isen og ryster folk sammen. Nogle af dem har fokus på underholdningen, mens det i andre kan være konkurrencemomentet, der er det afgørende. Deltagerantal kan variere fra store til små grupper.

 


Senest revideret den 24. april 2024