Anbefaling 5: Hav fokus på at påvirke kulturen

Selv om rammerne er givet, er der et råderum for den enkelte til at påvirke belastningerne i løbet af arbejdsdagen.

Bliver hævebordet sænket? Bruger vi genvejstasterne? Holder vi stående og gående møder? Holder vi mikropauser og strækker ud, når vi kan? Udnytter vi mulighederne for variation og 'sceneskift'? Og tager vi hensyn til hinanden?

Det er en opgave for ledelsen og hele arbejdspladsen at skabe en kultur, der fremmer gode arbejdsrutiner. Sæt tydelige mål for, hvilken kultur I gerne vil have - og følg op jævnligt på møder, trivselsmålinger osv. En indpisker med autoritet i personalegruppen kan være en hjælp i hverdagen.

Eksempel: Ny kultur ved de mobile arbejdsstationer

"Det med rutiner og kultur er svært. Det kræver en konstant opmærksomhed", siger Christina Ditlevsen, der er arbejdsmiljørepræsentant for plejepersonalet på Kirurgisk afd. C på Abdominalcentret på Rigshospitalet. Hun nævner som eksempel Sundhedsplatformens mobile arbejdsstation WOW, som er udviklet i specielt til brug ved stuegang.

Riget Wow2

 

 

Sådan skal man IKKE sidde: Det er fristende at bruge WOW som fast skærmarbejdsplads, men det er den ikke bygget til, og det giver alt for dårlige arbejdsstillinger.

 

 

 

"WOW er tænkt som en midlertidig stående arbejdsplads. Men nogle gange bruges den som en erstatning for de faste skærmarbejdspladser. Og så er den pludselig ikke en hjælp men et stort ergonomisk problem, fordi man får håbløse arbejdsstillinger".

"Den er et eksempel på, at man ikke skal indføre et nyt arbejdsredskab uden at give den nødvendige instruktion, uden at den rigtige brug er blevet indarbejdet i kulturen. jeg bruger rigtig meget tid på at nudge kollegerne til at bruge WOW'en korrekt. Det kræver en ildsjæl eller fast tovholder at holde fast i gode vaner og rutiner", mener Christina Ditlevsen.

Læs mere om ergonomi på Rigshospitalet

Tema: Ergonomi ved de nye skærmarbejdspladser

Denne artikel er del af et tema om de ergonomiske følger af de nye it-systemer, tablets og fleksible arbejdsdage, som er en del af en moderne kontorarbejdsplads. Temaet består af fem anbefalinger:

  1. Tænk ergonomi, teknologi og organisering i sammenhæng
  2. Brug teknologiens muligheder til at organisere arbejdet bedre
  3. Væg udstyr og software, der passer til opgaverne
  4. Skab mulighed for afveksling og fleksibilitet i hverdagen
  5. Hav fokus på at påvirke kulturen

Senest revideret den 7. september 2020