Anbefaling 1: Tænk ergonomi, teknologi og organisering i en helhed

God ergonomi ved skærmen er et resultat af et helhedssyn på alle de faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet: Indkøb af møbler, inventar og udstyr, indkøb og tilpasning af den rigtige software, god indretning og en god organisering af arbejdet og opgaverne.

Derfor er det vigtigt, at ledelsen har et klart fokus på ergonomien, og at alle oplever et fælles ansvar for at skabe en god kultur og gode rutiner i hverdagen. Et godt arbejdsmiljø på kontoret skabes derfor i et samarbejde, som inddrager alle på arbejdspladsen i en løbende proces.

Den positive effekt at at indføre ny digital teknologi bliver bedst, når medarbejdernes erfaringer, ønsker og gode ideer bliver inddraget fra start til slut. Det er erfaringen fra rigtig mange kontorarbejdspladser.

Eksempel: Nyt udstyr til Sundhedsplatformen på Rigshospitalet

"Jeg tror alle er blevet overraskede over de ergonomiske konsekvenser af Sundhedsplatformen. Men vi har også lært en noget om, hvordan man med en bred indsats kan gøre generne mindre", siger Christina Ditlevsen, der er arbejdsmiljørepræsentant for plejepersonalet på Kirurgisk afd. C på Abdominalcentret på Rigshospitalet. Især tre tiltag  har virket positivt:

  • Tilpasning af software: Inden Sundhedsplatformen blev indført, havde ledelsen af afdelingen valgt at investere i at tilpasse systemet ved at udvikle særlige 'software-pakker' specielt til netop denne kliniks opgaver og behov: 'Medicinpakker', 'operationspakker' osv. Både læger og det sygeplejefaglige personale mødes nu af tilpassede skærmbilleder med netop deres opgaver, når de logger ind. Det betyder større overskuelighed, færre klik og højere effektivitet.
  • Tilpasning af udstyret: Både lægerne og det sygeplejefaglige personale bruger nu mere tid ved skærmen. Det har skabt et øget fokus på, at skærmarbejdspladserne skal være i orden, og at fx bord, stol og skærm skal være indstillet til den enkelte. Samtidig har Christina Ditlevsen som arbejdsmiljørepræsentant fået helt frie hænder til at indkøbe mus, tastaturer og andet udstyr, som kan medvirke til at forbedre ergonomien.
  • Medvirken i produktudviklingen: Hvis standardløsningen ikke er god nok, kan man måske få udviklet et helt nyt produkt. Det lykkedes for Rigshospitalet i forbindelse med udviklingen af et mobile arbejdsstationer til Sundhedsplatformen. Rigshospitalet gik i direkte dialog med leverandøren om at udvikle et nyt rullebord, som kan bære det forholdsvis tunge udstyr, indstilles til gode arbejdsstillinger, og som samtidig er let og smidigt at manøvrere rundt på stuer, gange og møderum.

Læs mere om ergonomi på Rigshospitalet

Tema: Ergonomi ved de nye skærmarbejdspladser

Denne artikel er del af et tema om de ergonomiske følger af de nye it-systemer, tablets og fleksible arbejdsdage, som er en del af en moderne kontorarbejdsplads. Temaet består af fem anbefalinger:

  1. Tænk ergonomi, teknologi og organisering i sammenhæng
  2. Brug teknologiens muligheder til at organisere arbejdet bedre
  3. Væg udstyr og software, der passer til opgaverne
  4. Skab mulighed for afveksling og fleksibilitet i hverdagen
  5. Hav fokus på at påvirke kulturen

Senest revideret den 7. september 2020