Regler og krav til hjemmearbejdspladsen

Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Det betyder, at arbejdsgiveren også har ansvaret for, at arbejdsforholdene i orden, når du arbejder hjemme hos dig selv. Det gælder også, hvis du er sendt hjem i forbindelse med fx covid-19 epidemien.

Arbejdsgiverens og den ansattes almindelige pligter gælder også, når den ansatte arbejder hjemme. Det er blevet særligt aktuelt i kølvandet på covid-19 epidemien, hvor rigtig mange ansatte skala arbejde hjemme i kortere eller længere perioder.

I forbindelse med hjemmearbejdspladsen skal
arbejdsgiveren sørge for, og den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Den ansattes medansvar er fremhævet i At-vejledning D.2.9 om Hjemmearbejde, fordi arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdene i folks hjem. Derfor har man selv et ansvar for at sikre, forholdene er i orden. Dog kan arbejdsmiljøorganisationen besøge hjemmet og vurdere forholdene, hvis man arbejder mere end 1 dag hjemme om ugen – men kun efter aftale med medarbejderen.

Hvornår gælder reglerne?

Din hjemmearbejdsplads skal opfylde de samme krav, som den faste skærmarbejdsplads på arbejdspladsen, 

  • hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og
  • svarer til mindst én arbejdsdag om ugen eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

Her finder du reglerne

De vigtigste krav til udstyret ved skærmarbejdspladsen har hidtil været Arbejdstilsynets AT-vejledning D.2.3 om Skærmarbejde. Denne vejledning er dog trukket tilbage, fordi den var af ældre dato og derfor var stærkt forældet. En en ny og opdateret vejledning er på vej, men den er blevet udskudt flere gange.

I mellemtiden kan du læse om grundlæggende og fornuftige krav til udstyret på hjemmearbejdspladsen på her.

Kravene til selve arbejdsstedet (bord, stol, plads, indeklima m.v.) er beskrevet i AT-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar fra nov. 2008.

Der er dog grænser for arbejdsgiverens pligter, som er beskrevet i At-vejledning D.2.9 om Hjemmearbejde

Få klare aftaler om brug og sikkerhed

  • Indgå klare aftaler om hvordan og i hvilket omfang udstyret må udnyttes til privat brug. Herunder om adgangen er begrænset til medarbejderen eller om den også må bruges af familien. Aftal også, om der må installeres nye programmer, apps og spil på computeren eller tablet'en.
  • Tag stilling til datasikkerheden, inden I opretter en hjemmearbejdsplads. Det handler bl.a. om sikker datatransmission og opkobling til arbejdspladsens it-system, og om lagring og sikkerhedskopier.
  • Overvej, om det kan give særlige belastninger at arbejde hjemme (fx i forhold til familien) - og tag evt. en snak med en repræsentant for arbejdsmiljøgruppen.

En del af APV-arbejdet

Distancearbejde og hjemmearbejdspladsen er også en del af virksomhedens arbejdspladsvurdering, APV.

Arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads kan - efter aftale med dig - komme hjem og tjekke forholdene, hvis du har hjemmearbejde én dag om ugen eller derover. Du kan fx få rådgivning om indretning af arbejdspladsen. I kan bl.a. se på følgende:

  • Indretning - er der plads til en god skærmarbejdsplads?
  • Udstyr - dvs. arbejdsbord, stol, mus, tastatur og skærm. 
  • Belysning, reflekser og blænding.
  • Arbejdsro og mulighed for at føre fortrolige samtaler i hjemmet.

Husk også, at de almindelige regler for arbejdsulykker og arbejdsskader også gælder, når de arbejdsskaden er opstået i hjemmet.

Læs mere om hjemmearbejdspladsen

På Arbejdsmiljøweb kan du læse et tema om hjemmearbejdspladsen med tjeklister og råd til både medarbejder, leder og organisation.

Læs bl.a. om, hvilke opgaver der egner sig (og ikke egner sig) til at blive løst hjemme, hvordan man sikrer en god kontakt til kollegerne og arbejdsfællesskabet, og om de særlige forhold, som gælde, når hjemmearbejdet er en nødvendighed - fx som følge af covid-19.


Senest revideret den 12. april 2021