God indretning giver færre smerter

Arbejdspladsens indretning bestemmer de ergonomiske forhold - og dermed risikoen for, om medarbejderne får fysiske gener og smerter af arbejdet ved skærmen. Der findes en række bestemmelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet, som tilsammen sætter rammen for, hvordan arbejdspladsen skal indrettes, så man forebygger ergonomiske problemer.