Case: Find jeres egen aktive kultur

Et nyt mødelokale i Kolding Kommune skal udvikle mødeformer, der er mere effektive – og aktive.

Det er trættende og usundt at sidde stille hele dagen. Læs hvorfor det er sundt at rejse sig og komme væk fra skrivebordet. Men hvordan får man sig selv og sine kolleger til at bevæge sig mere?

Vi har spurgt ergoterapeut Ingo Hahn, der blandt andet er ansvarlig for Kolding Kommunes ”Let Dig” kampagne. Den handler om at få flere NEAT bevægelser i hverdagen. NEAT står for Non Exercise Activity Thermogenesis, altså bevægelse, der ikke er sport eller træning. Han laver workshops for kommunens arbejdspladser, og han lader medarbejderne få og prioritere idéerne selv.

Bevægelse må ikke forstyrre kerneopgaven

"Folk vil gerne passe deres arbejde, og så skal bevægelse ikke være en irriterende pligt. Derfor skal de selv finde frem til en måde at bevæge sig på, som enten støtter dem til at løse kerneopgaven bedre eller i hvert fald ikke forstyrrer den", siger Ingo Hahn.

Han fodrer ikke medarbejderne med sunde argumenter for at bevæge sig mere.

"De ved det godt. Vi bruger tiden på en frugtbar proces, hvor de selv finder motivationen. Man kan for eksempel spørge, hvad der kan gøre dem friskere, mere produktive eller kreative", siger han.

Det aktive møde

Som eksempel nævner han et projekt, hvor afdelingen for Plan&Udvikling gennem et halvt år skal afprøve og udvikle en mere aktiv mødeform.

Der er etableret et mødelokale med stå-borde, rulletavler og seks farvede tavler på væggen, der matcher de Bonos 6 tænkehatte.

"De havde slet ikke brug for aktive møder. De havde brug for mere effektive møder og møder, hvor kreativiteten kunne komme i spil. Så det er blevet indgangsvinklen. Men de kommer til at røre sig alligevel", siger Ingo Hahn.

Struktur og kultur skal følge med

"Forandringer holder længere, når medarbejderne er taget med på råd. Men der skal også være strukturelle muligheder og kulturel opbakning til bevægelse. Det hjælper ikke meget at have et aktivt mødelokale, hvis det ikke kan bookes i kalenderen", siger Ingo Hahn.

Man kan for eksempel etablere et ”møderum” i kalenderen, der hedder walk-and-talk. Det minder mødelederen om den mulighed præcis, når mødet skal bookes.

Endelig skal ledelsen bakke op. Lederne skal nikke anerkendende til aktive pauser og til de idéer, som medarbejderne kommer med. Ellers er det dødsdømt på forhånd.

Tekst og foto: Lone Bolther Rubin


Senest revideret den 12. april 2021